Kroz igru, rekreaciju i sport deca i omladina uče da rasuđuju i kritički misle dok iznalaze rešenja za probleme.

Oni unapređuju duh prijateljstva, solidarnosti i fer igre, uče se timskom radusamodisciplini, poverenju, poštovanju drugih, liderstvu i veštinama savladavanja problema. Da bi se deca razvila u odgovorne i brižne odrasle osobe, ove aktivnosti su od presudnog značaja. One pomažu mladim ljudima u suočavanju sa izazovima i pripremaju ih da preuzmu liderske uloge u svojim zajednicama.