KO UTIČE NA DECU DA SE BAVE SPORTOM?

Pod kojim uticajem deca ulaze u sport? Veliki je krug različitih uticaja koji mogu pobuditi interesovanje za sport i želju dece da se u njemu oprobaju: mediji, vršnjaci, sportske zvezde, roditelji, nastavnici itd. Ipak, istraživanja pokazuju [4, 6] da je uticaj porodice ključan.

slika_1Neposredno pred polazak u školu (oko pete godine) budi se dečije interesovanje za sport, a najmasovniji ulazak u svet sporta dešava se u ranom osnovnoškolskom uzrastu. Iako najveći procenat naše dece izjavljuje da su se samostalno odlučili za bavljenje sportom ili na direktno insistiranje njihovih roditelja, ipak to znači da je njihova odluka o uključivanju u sport sazrela i donešena pod generalnim uticajem porodice i roditelja koji imaju pozitivan stav prema sportu, koji prepoznaju i cene njegove vaspitne potencijale i koji sopstvenim aktivnim sportskim životom služe kao najbolji promoteri njegovih vrednosti.

Na slici se vidi da je svega 2.1 % anketiranih, što je skoro zanemarljiv podatak, pokazalo da deca u sport ulaze pod uticajem sportskih zvezda. Što je jako bitan podatak jer na taj način porodica pomaže svojoj deci tako što ih pušta ili se konsultuju u izboru sporta.
Glavni podatak je da “deca nisu mali ljudi nego su samo deca”

[4]  Bačanac, Lj., Radovic, M., Veskovic, A. (2007). Specificities of Motivational Profile
of Young Athletes of Serbia. Serbian Journal of Sports Sciences, 1 (1-4): 21-28.
[6] Bačanac, Lj., Petrović, N., Manojlović, N. (2009). Stepen i oblici nasilja u sportu
Srbije, Interna publikacija, Beograd: Ministarstvo za omladinu i sport

Taekwondo klub Herkules